DNVGL.com

Iekšējo auditoru kursi (krievu valodā)

2020. gada 10.-11.novembrī DNV GL Latvia SIA semināru telpās tiek organizēti iekšējo auditoru kursi krievu valodā, kuru laikā var iepazīties ar standarta ISO 9001:2015 prasību izklāstu un kvalitātes sistēmu audita pamatjautājumiem.

Kvalitātes sistēmu iekšējo auditoru kursu programmā ir ietverts standarta ISO 9001:2015 prasību izklāsts un kvalitātes sistēmu audita pamatjautājumi – terminoloģija, auditu plānošana (auditu programmas izstrāde, auditoru grupas veidošana, audita plāna sagatavošana), audita īstenošana (ievadsaruna, intervijas ar auditējamiem, novērojumu un neatbilstību klasificēšana, konflikta situāciju vadība) un audita rezultātu apkopojums. Ievērojama kursu daļa ir atvēlēta praktiskiem darbiem, kuru laikā mācību dalībnieki kopā ar pasniedzējiem izskata un pārrunā ISO 9001:2015 prasības, kvalitātes sistēmu audita vadības jautājumus, dažādas audita situācijas.

 

Kursu nobeigumā dalībnieki kārto eksāmenu.

·        Kursu ilgums – 2 dienas

·        Vieta - DNV GL Latvia Semināru zāle Duntes ielā 23A

·        Lektors – Nataļja Belika DNV GL Latvia vadošā auditore

·        Kursi notiek kreivu valodā

·        Kursu beidzēji saņem kvalitātes sistēmas auditora sertifikātu


Lai saņemtu sīkāku informāciju, laipni lūdzam zvanīt uz tālruni 29198964 vai interesēties pa e-pastu: dace.zamozdika@dnvgl.com

Where:

Rīga

Delegates Fee:

300 Eur + PVN

Kvalitātes sistēmu iekšējo auditoru kursu programmā ir ietverts standarta ISO 9001:2015 prasību izklāsts un kvalitātes sistēmu audita pamatjautājumi – terminoloģija, auditu plānošana (auditu programmas izstrāde, auditoru grupas veidošana, audita plāna sagatavošana), audita īstenošana (ievadsaruna, intervijas ar auditējamiem, novērojumu un neatbilstību klasificēšana, konflikta situāciju vadība) un audita rezultātu apkopojums. Ievērojama kursu daļa ir atvēlēta praktiskiem darbiem, kuru laikā mācību dalībnieki kopā ar pasniedzējiem izskata un pārrunā ISO 9001:2015 prasības, kvalitātes sistēmu audita vadības jautājumus, dažādas audita situācijas.

 

Kursu nobeigumā dalībnieki kārto eksāmenu.

·        Kursu ilgums – 2 dienas

·        Vieta - DNV GL Latvia Semināru zāle Duntes ielā 23A

·        Lektors – Nataļja Belika DNV GL Latvia vadošā auditore

·        Kursi notiek kreivu valodā

·        Kursu beidzēji saņem kvalitātes sistēmas auditora sertifikātu


Lai saņemtu sīkāku informāciju, laipni lūdzam zvanīt uz tālruni 29198964 vai interesēties pa e-pastu: dace.zamozdika@dnvgl.com