Other sectors

Iekšējo auditoru kursi (krievu valodā)

2021. gada 4.-5.martā DNV GL Latvia SIA semināru telpās vai attālināti (atkarībā no situācijas valstī) tiek organizēti iekšējo auditoru kursi krievu valodā, kuru laikā var iepazīties ar standarta ISO 9001:2015 prasību izklāstu un kvalitātes sistēmu audita pamatjautājumiem.

Kvalitātes sistēmu iekšējo auditoru kursu programmā ir ietverts standarta ISO 9001:2015 prasību izklāsts un kvalitātes sistēmu audita pamatjautājumi – terminoloģija, auditu plānošana (auditu programmas izstrāde, auditoru grupas veidošana, audita plāna sagatavošana), audita īstenošana (ievadsaruna, intervijas ar auditējamiem, novērojumu un neatbilstību klasificēšana, konflikta situāciju vadība) un audita rezultātu apkopojums. Ievērojama kursu daļa ir atvēlēta praktiskiem darbiem, kuru laikā mācību dalībnieki kopā ar pasniedzējiem izskata un pārrunā ISO 9001:2015 prasības, kvalitātes sistēmu audita vadības jautājumus, dažādas audita situācijas.

 

Kursu nobeigumā dalībnieki kārto eksāmenu.

·        Kursu ilgums – 2 dienas

·        Vieta - DNV GL Latvia Semināru zāle Duntes ielā 23A vai attālināti

·        Lektors – Nataļja Belika DNV GL Latvia vadošā auditore

·        Kursi notiek krievu valodā

·        Kursu beidzēji saņem kvalitātes sistēmas auditora sertifikātu


Lai saņemtu sīkāku informāciju, laipni lūdzam zvanīt uz tālruni 29198964 vai interesēties pa e-pastu: dace.zamozdika@dnvgl.com

Where:

Rīga

When:

2021. gada 4. marts - gada 5. marts

Add to calendar 2021/03/04 10:00 2021/03/05 16:30 Iekšējo auditoru kursi (krievu valodā) 2021. gada 4.-5.martā DNV GL Latvia SIA semināru telpās vai attālināti (atkarībā no situācijas valstī) tiek organizēti iekšējo auditoru kursi krievu valodā, kuru laikā var iepazīties ar standarta ISO 9001:2015 prasību izklāstu un kvalitātes sistēmu audita pamatjautājumiem.
https://www.dnvgl.lv/events/ieksejo-auditoru-kursi-krievu-valoda--196215
This only adds the event to your calendar, please remember to register for this event.
false YYYY/MM/DD akeGphYOczrmtQTfhmEQ22349

Delegates Fee:

300 Eur + PVN

Kvalitātes sistēmu iekšējo auditoru kursu programmā ir ietverts standarta ISO 9001:2015 prasību izklāsts un kvalitātes sistēmu audita pamatjautājumi – terminoloģija, auditu plānošana (auditu programmas izstrāde, auditoru grupas veidošana, audita plāna sagatavošana), audita īstenošana (ievadsaruna, intervijas ar auditējamiem, novērojumu un neatbilstību klasificēšana, konflikta situāciju vadība) un audita rezultātu apkopojums. Ievērojama kursu daļa ir atvēlēta praktiskiem darbiem, kuru laikā mācību dalībnieki kopā ar pasniedzējiem izskata un pārrunā ISO 9001:2015 prasības, kvalitātes sistēmu audita vadības jautājumus, dažādas audita situācijas.

 

Kursu nobeigumā dalībnieki kārto eksāmenu.

·        Kursu ilgums – 2 dienas

·        Vieta - DNV GL Latvia Semināru zāle Duntes ielā 23A vai attālināti

·        Lektors – Nataļja Belika DNV GL Latvia vadošā auditore

·        Kursi notiek krievu valodā

·        Kursu beidzēji saņem kvalitātes sistēmas auditora sertifikātu


Lai saņemtu sīkāku informāciju, laipni lūdzam zvanīt uz tālruni 29198964 vai interesēties pa e-pastu: dace.zamozdika@dnvgl.com