DNVGL.com

Pārtikas nekaitīguma pārvaldības sistēmas Iekšējā auditora kursi

2020. gada 22.-23.septembrī DNV GL Latvia SIA semināru telpās tiek piedāvāts Pārtikas nekaitīguma pārvaldības sistēmas Iekšējo auditoru kurss

DNV GL Latvia piedāvā piedalīties 

Pārtikas nekatīguma nodrošināšanas sistēmas Iekšējo auditoru kursus


PROGRAMMA


• Iekšējo auditu prasības dažādos pārtikas nekaitīguma pārvaldības sitēmu standartos (atkarībā no dalībnieka intereses, tiks izskatīts konkrētā standarta prasības)

• Terminoloģija

• HACCP principi un PNP prasības

• Iekšējo auditu gada programmas sagatavošana

• Sagatavošanās auditam- auditoru komanda, loma un pienākumi

• Audita plānošana

• Audita jautājumu (check-list)  sagatavošana

• Audita veikšana

• Iespējamās grūtības audita norises laikā

• Audita atradumu dokumentēšana, ziņojums

• Korektīvo pasākumu efektivitātes novērtēšana


Norises laiks:  2020.gada 22.-23.septembris, plkst. 09:00 – 17:00

Vieta:              DNV GL Latvia, Duntes iela 23a.

Lektors:          DNV GL pārtikas nekaitīguma eksperte Guna Miskarova (auditore, konsultante un Dubai Food Safety Group aktīva dalībniece)

Cena:              320.-Eiro + PVN par dalībnieku.


Lai saņemtu papildus informāciju par semināru un citiem mūsu pakalpojumiem, laipni lūdzam sazināties ar DNV GL Latvia biroja vadītāju Daci Zamozdiku pa biroja tālruni +371 67 356 271, vai sūtot e-pastu: dace.zamozdika@dnvgl.com

Contact us:

Dace Zamozdika
Dace Zamozdika

Office Manager

Send email

Where:

Rīga

When:

2020. gada 22. septembris - gada 23. septembris

Add to calendar 2020/09/22 09:00 2020/09/23 17:00 Pārtikas nekaitīguma pārvaldības sistēmas Iekšējā auditora kursi 2020. gada 22.-23.septembrī DNV GL Latvia SIA semināru telpās tiek piedāvāts Pārtikas nekaitīguma pārvaldības sistēmas Iekšējo auditoru kurss
https://www.dnvgl.lv/events/partikas-nekaitiguma-parvaldibas-sistemas-iekseja-auditora-kursi-183792
This only adds the event to your calendar, please remember to register for this event.
false YYYY/MM/DD akeGphYOczrmtQTfhmEQ22349

Delegates Fee:

320 Eur + PVN

DNV GL Latvia piedāvā piedalīties 

Pārtikas nekatīguma nodrošināšanas sistēmas Iekšējo auditoru kursus


PROGRAMMA


• Iekšējo auditu prasības dažādos pārtikas nekaitīguma pārvaldības sitēmu standartos (atkarībā no dalībnieka intereses, tiks izskatīts konkrētā standarta prasības)

• Terminoloģija

• HACCP principi un PNP prasības

• Iekšējo auditu gada programmas sagatavošana

• Sagatavošanās auditam- auditoru komanda, loma un pienākumi

• Audita plānošana

• Audita jautājumu (check-list)  sagatavošana

• Audita veikšana

• Iespējamās grūtības audita norises laikā

• Audita atradumu dokumentēšana, ziņojums

• Korektīvo pasākumu efektivitātes novērtēšana


Norises laiks:  2020.gada 22.-23.septembris, plkst. 09:00 – 17:00

Vieta:              DNV GL Latvia, Duntes iela 23a.

Lektors:          DNV GL pārtikas nekaitīguma eksperte Guna Miskarova (auditore, konsultante un Dubai Food Safety Group aktīva dalībniece)

Cena:              320.-Eiro + PVN par dalībnieku.


Lai saņemtu papildus informāciju par semināru un citiem mūsu pakalpojumiem, laipni lūdzam sazināties ar DNV GL Latvia biroja vadītāju Daci Zamozdiku pa biroja tālruni +371 67 356 271, vai sūtot e-pastu: dace.zamozdika@dnvgl.com