DNVGL.com

Seminārs „Arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmas - ISO 45001:2018 standarta prasības”

2019. gada 15. oktobrī DNV GL Latvia SIA semināru telpās tiek piedāvāts seminārs "Arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmas - ISO 45001:2018 standarta prasības"

DNV GL Latvia piedāvā piedalīties seminārā

"Arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmas - 

 ISO 45001:2018 standarta prasības"


Mērķis:   Izprast jauno ISO vadības sistēmu standartu vienoto struktūru (HLS – High Level Structure) un iegūt informāciju par būtiskajām izmaiņām arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmas standarta ISO 45001 prasībās.


PROGRAMMA


09:30 – 11:00   ISO vadības sistēmu standartu jaunā vienotā struktūra.

                        ISO 45001:2018 galvenie termini un definīcijas. 

                        Arodveselības un darba drošības risku novērtēšana un vadība.

                        Organizācijas darbības konteksta noteikšana.

                        Ieinteresētās puses. 

                        Vadošā personāla loma arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmas izstrādāšanā un uzturēšanā.

11:00 – 11:10   Kafijas pauze.

11:10 – 12:30   Risku un iespēju novērtēšana un vadība.

                        Arodveselības un darba drošības mērķu noteikšana un mērķu sasniegšanas plānošana. 

                        Arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmas dokumentācija. 

                        Vadības pārskats, iekšējais audits.

                        Arodveselības un darba drošības snieguma novērtēšana. 

                        Izmaiņu vadība un pilnveidošanās.

                        Prasības uzņēmumu pārejai uz jaunajiem vadības sistēmu standartiem – noteiktie termiņi.

                        Pārejas periods.

                        Jautājumi.


Norises laiks:  2019.gada 15.oktobris, plkst. 09:30 – 12:30

Vieta:              DNV GL Latvia, Duntes iela 23a.

Lektors:          DNV GL vadošā auditore Mairita Borbale.

Cena:              70.-Eiro + PVN par dalībnieku.


Lai saņemtu papildus informāciju par semināru un citiem mūsu pakalpojumiem, laipni lūdzam sazināties ar DNV GL Latvia biroja vadītāju Daci Zamozdiku pa biroja tālruni +371 67 356 271, vai sūtot e-pastu: dace.zamozdika@dnvgl.com

Contact us:

Dace Zamozdika
Dace Zamozdika

Office Manager

Send email

Where:

Rīga

Delegates Fee:

70 Eur + PVN

DNV GL Latvia piedāvā piedalīties seminārā

"Arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmas - 

 ISO 45001:2018 standarta prasības"


Mērķis:   Izprast jauno ISO vadības sistēmu standartu vienoto struktūru (HLS – High Level Structure) un iegūt informāciju par būtiskajām izmaiņām arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmas standarta ISO 45001 prasībās.


PROGRAMMA


09:30 – 11:00   ISO vadības sistēmu standartu jaunā vienotā struktūra.

                        ISO 45001:2018 galvenie termini un definīcijas. 

                        Arodveselības un darba drošības risku novērtēšana un vadība.

                        Organizācijas darbības konteksta noteikšana.

                        Ieinteresētās puses. 

                        Vadošā personāla loma arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmas izstrādāšanā un uzturēšanā.

11:00 – 11:10   Kafijas pauze.

11:10 – 12:30   Risku un iespēju novērtēšana un vadība.

                        Arodveselības un darba drošības mērķu noteikšana un mērķu sasniegšanas plānošana. 

                        Arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmas dokumentācija. 

                        Vadības pārskats, iekšējais audits.

                        Arodveselības un darba drošības snieguma novērtēšana. 

                        Izmaiņu vadība un pilnveidošanās.

                        Prasības uzņēmumu pārejai uz jaunajiem vadības sistēmu standartiem – noteiktie termiņi.

                        Pārejas periods.

                        Jautājumi.


Norises laiks:  2019.gada 15.oktobris, plkst. 09:30 – 12:30

Vieta:              DNV GL Latvia, Duntes iela 23a.

Lektors:          DNV GL vadošā auditore Mairita Borbale.

Cena:              70.-Eiro + PVN par dalībnieku.


Lai saņemtu papildus informāciju par semināru un citiem mūsu pakalpojumiem, laipni lūdzam sazināties ar DNV GL Latvia biroja vadītāju Daci Zamozdiku pa biroja tālruni +371 67 356 271, vai sūtot e-pastu: dace.zamozdika@dnvgl.com