DNVGL.com

Seminārs „Energopārvaldības sistēmu izstrādāšana, atbilstoši ISO 50001 standarta prasībām”

2017. gada 3. februārī DNV GL Latvia SIA semināru telpās tiek piedāvāts seminārs par Energopārvaldības sistēmu, saskaņā ar ISO 50001 prasībām.

Contact us:

Dace Zamozdika Dace Zamozdika
Office Manager

Event Information

  • Where:

    Rīga

  • Delegates Fee:

    190 Eur + PVN

PSI Mācību centrs

sadarbībā ar DNV GL Latvia piedāvā piedalīties seminārā


“Energopārvaldības sistēmu izstrādāšana atbilstoši ISO 50001 standarta prasībām” 

(2017. gada 3.februāris)


Kursa mērķauditorija

Uzņēmumi, kuri vēlas vai kuriem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2012/27/ES ir uzlikts par pienākumu veikt energoauditus vai ieviest Energopārvaldības sistēmu.


Jūsu ieguvums

Zināšanas par starptautiskā standarta ISO 50001:2011 „Energy management systems – Requirements with guidance for use” struktūru un prasībām, kā arī par standartā noteikto energopārvaldības sistēmas darbības modeli. Arturs Kamenders dalīsies pieredzē par rūpniecisko energoauditu veikšanu, tehniskajiem rīkiem, datu ieguves un apstrādes iespējām.  Seminārā tiks sniegti komentāri par iespējām integrēt svarīgākās energopārvaldības sistēmas darbības Vides pārvaldības sistēmās, kas izveidotas atbilstoši starptautiskā standarta ISO 14001:2004 prasībām. 


Semināra saturs

    • ISO 50001:2011 standarta prasības

    • Energopārvaldības principi uzņēmumos un organizācijās

    • Rūpnieciskais energoauditis

    • Energopārvaldības un Vides pārvaldības sistēmu integrācija

    • Direktīvas 2012/27/ES prasības


Mācību ilgums:    8 stundas

Mācību norises laiks:    2017.gada 3.februāris no pl. 9:00 līdz 17:00

Mācību norises vieta:    DNV GL Latvia mācību klase, Duntes iela 23a, Rīga 

Mācību maksa:   190 EUR+PVN 21%Pasniedzēji:

Andris Maurāns - Inženierzinātņu maģistrs. PSI Konsultācijas valdes loceklis. Konsultē riska vadības, tehnoloģiju vides saderības, kvalitātes un vides pārvaldības sistēmu jomās. Ir vairāk kā 20 gadu liela praktiskā pieredze dažādu lieluma uzņēmumu vadības sistēmu izveidē un auditēšanā.

Arturs Kamenders – Elekrozinātņu maģistrs. Strādājis kā vadošais pētnieks un inženieris ERAF projektā “Solārās sildīšanas un dzesēšanas moduļa izveide telekominikācijas bāzes stacijām”. Izstrādājis metodisko materiālu par rūpnieciskā audita veikšanu. Veicis trīs rūpnieciskos energoauditus Latvijas uzņēmumos. 


Aicinām Jūs pievienoties mācību dalībnieku pulkam, lai apgūtu un pilnveidotu savas zināšanas interesantā un spraigā mācību procesā!


Lai pieteiktos apmācībām, lūdzu  zvaniet pa DNV GL Latvia tālruni 67 356  271 vai rakstiet uz e-pastu dace.zamozdika@dnvgl.com