DNVGL.com

Seminārs „Jaunā energopārvaldības sistēmu standarta ISO 50001:2018 prasības”

2020. gada 21.maijā DNV GL Latvia SIA semināru telpās vai attālināti (skatoties pēc apstākļiem) tiek piedāvāts seminārs "Jaunā energopārvaldības sistēmu standarta ISO 50001:2018 prasības"

DNV GL Latvia piedāvā piedalīties seminārā

"Jaunā energopārvaldības sistēmu standarta 

ISO 50001:2018 prasības"


Mērķis:   

Iepazīstināt semināra dalībniekus ar jaunā starptautiskā standarta ISO 50001:2018 prasībām. Pārrunāt iepriekšējā energopārvaldības sistēmu standarta galvenos sasniegumus un problēmas, ar ko saskarās uzņēmumi un kas parādās sistēmu sertifikācijas procesā.  Praktiski izdiskutēt būtiskās jaunā standarta prasības:

• Uzņēmuma darbības konteksts energopārvaldības griezumā,

• Energopārvaldības riski un iespējas,

• Energopārvaldības efektivitātes novērtējums.

Semināra tēmas


• Iepriekšējā standarta Energopārvaldības sistēmu sasniegumi un problēmas

• Jaunais Energopārvaldības sistēmas standarts ISO 50001:2018

• Praktiskie ieteikumi jaunā standarta prasību ieviešanā


Norises laiks:  2020.gada 2.aprīlis, plkst. 09:30 – 15:30

Vieta:              DNV GL Latvia, Duntes iela 23a vai attālināti (pēc apstākļiem)

Lektors:          DNV GL vadošais auditors energopārvaldības jomā Andris Maurāns

Cena:              175.-Eiro + PVN par dalībnieku.


Lai saņemtu papildus informāciju par semināru un citiem mūsu pakalpojumiem, laipni lūdzam sazināties ar DNV GL Latvia biroja vadītāju Daci Zamozdiku pa biroja tālruni +371 67 356 271, vai sūtot e-pastu: dace.zamozdika@dnvgl.com

Contact us:

Dace Zamozdika
Dace Zamozdika

Office Manager

Send email

Where:

Rīga

Delegates Fee:

175 Eur + PVN

DNV GL Latvia piedāvā piedalīties seminārā

"Jaunā energopārvaldības sistēmu standarta 

ISO 50001:2018 prasības"


Mērķis:   

Iepazīstināt semināra dalībniekus ar jaunā starptautiskā standarta ISO 50001:2018 prasībām. Pārrunāt iepriekšējā energopārvaldības sistēmu standarta galvenos sasniegumus un problēmas, ar ko saskarās uzņēmumi un kas parādās sistēmu sertifikācijas procesā.  Praktiski izdiskutēt būtiskās jaunā standarta prasības:

• Uzņēmuma darbības konteksts energopārvaldības griezumā,

• Energopārvaldības riski un iespējas,

• Energopārvaldības efektivitātes novērtējums.

Semināra tēmas


• Iepriekšējā standarta Energopārvaldības sistēmu sasniegumi un problēmas

• Jaunais Energopārvaldības sistēmas standarts ISO 50001:2018

• Praktiskie ieteikumi jaunā standarta prasību ieviešanā


Norises laiks:  2020.gada 2.aprīlis, plkst. 09:30 – 15:30

Vieta:              DNV GL Latvia, Duntes iela 23a vai attālināti (pēc apstākļiem)

Lektors:          DNV GL vadošais auditors energopārvaldības jomā Andris Maurāns

Cena:              175.-Eiro + PVN par dalībnieku.


Lai saņemtu papildus informāciju par semināru un citiem mūsu pakalpojumiem, laipni lūdzam sazināties ar DNV GL Latvia biroja vadītāju Daci Zamozdiku pa biroja tālruni +371 67 356 271, vai sūtot e-pastu: dace.zamozdika@dnvgl.com