Other sectors

Seminārs „Jaunā energopārvaldības sistēmu standarta ISO 50001:2018 prasības”

2021. gada 5. martā attālināti tiek piedāvāts seminārs "Jaunā energopārvaldības sistēmu standarta ISO 50001:2018 prasības"

DNV GL Latvia piedāvā piedalīties seminārā

"Jaunā energopārvaldības sistēmu standarta 

ISO 50001:2018 prasības"


Mērķis:   

Iepazīstināt semināra dalībniekus ar jaunā starptautiskā standarta ISO 50001:2018 prasībām. Pārrunāt iepriekšējā energopārvaldības sistēmu standarta galvenos sasniegumus un problēmas, ar ko saskarās uzņēmumi un kas parādās sistēmu sertifikācijas procesā.  Praktiski izdiskutēt būtiskās jaunā standarta prasības:

• Uzņēmuma darbības konteksts energopārvaldības griezumā,

• Energopārvaldības riski un iespējas,

• Energopārvaldības efektivitātes novērtējums.

Semināra tēmas


• Iepriekšējā standarta Energopārvaldības sistēmu sasniegumi un problēmas

• Jaunais Energopārvaldības sistēmas standarts ISO 50001:2018

• Praktiskie ieteikumi jaunā standarta prasību ieviešanā


Norises laiks:  2021.gada  5.marts, plkst. 09:30 – 16:30

Vieta:              Attālināti

Lektors:          DNV GL vadošais auditors energopārvaldības jomā Andris Maurāns

Cena:              175.-Eiro + PVN par dalībnieku.


Lai saņemtu papildus informāciju par semināru un citiem mūsu pakalpojumiem, laipni lūdzam sazināties ar DNV GL Latvia biroja vadītāju Daci Zamozdiku pa biroja tālruni +371 67 356 271, vai sūtot e-pastu: dace.zamozdika@dnvgl.com

Contact us:

Dace Zamozdika
Dace Zamozdika

Office Manager

Send email

Where:

Rīga

When:

2021. gada 5. marts

Add to calendar 2021/03/05 09:30 2021/03/05 16:30 Seminārs „Jaunā energopārvaldības sistēmu standarta ISO 50001:2018 prasības” 2021. gada 5. martā attālināti tiek piedāvāts seminārs "Jaunā energopārvaldības sistēmu standarta ISO 50001:2018 prasības"
https://www.dnvgl.lv/events/seminars-jauna-energoparvaldibas-sistemu-standarta-iso-50001-2018-prasibas--196216
This only adds the event to your calendar, please remember to register for this event.
false YYYY/MM/DD akeGphYOczrmtQTfhmEQ22349

Delegates Fee:

175 Eur + PVN

DNV GL Latvia piedāvā piedalīties seminārā

"Jaunā energopārvaldības sistēmu standarta 

ISO 50001:2018 prasības"


Mērķis:   

Iepazīstināt semināra dalībniekus ar jaunā starptautiskā standarta ISO 50001:2018 prasībām. Pārrunāt iepriekšējā energopārvaldības sistēmu standarta galvenos sasniegumus un problēmas, ar ko saskarās uzņēmumi un kas parādās sistēmu sertifikācijas procesā.  Praktiski izdiskutēt būtiskās jaunā standarta prasības:

• Uzņēmuma darbības konteksts energopārvaldības griezumā,

• Energopārvaldības riski un iespējas,

• Energopārvaldības efektivitātes novērtējums.

Semināra tēmas


• Iepriekšējā standarta Energopārvaldības sistēmu sasniegumi un problēmas

• Jaunais Energopārvaldības sistēmas standarts ISO 50001:2018

• Praktiskie ieteikumi jaunā standarta prasību ieviešanā


Norises laiks:  2021.gada  5.marts, plkst. 09:30 – 16:30

Vieta:              Attālināti

Lektors:          DNV GL vadošais auditors energopārvaldības jomā Andris Maurāns

Cena:              175.-Eiro + PVN par dalībnieku.


Lai saņemtu papildus informāciju par semināru un citiem mūsu pakalpojumiem, laipni lūdzam sazināties ar DNV GL Latvia biroja vadītāju Daci Zamozdiku pa biroja tālruni +371 67 356 271, vai sūtot e-pastu: dace.zamozdika@dnvgl.com