DNVGL.com

Seminārs „Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēma. Izmaiņas ISO 22000 standartā – 2018.gada versija”

2018. gada 4. septembrī DNV GL Latvia SIA semināru telpās tiek piedāvāts seminārs „Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēma. Izmaiņas ISO 22000 standartā – 2018.gada versija”

DNV GL Latvia piedāvā piedalīties seminārā

Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēma. Izmaiņas ISO 22000 standartā – 2018.gada versija


Mērķis:   Iegūt informāciju par būtiskajām izmaiņām pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas standarta ISO 22000:2018 prasībās.


PROGRAMMA


09:30 – 11:00   Galvenās izmaiņas ISO 22000 standartā

• ISO vadības sistēmu standartu jaunā vienotā struktūra

• Procesa pieeja un PDCA (plan-do-check-act) cikls

• ISO 22000:2018 galvenie termini un definīcijas 

• Organizācijas darbības konteksta noteikšana

• Līderība un Vadošā personāla loma pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas izstrādāšanā un uzturēšanā

• Risku un iespēju novērtēšana un vadība

• Ieinteresētās puses

11:00 – 11:10   Kafijas pauze.

11:10 – 12:30   

• Darbības plānošana un vadība

• Mērķu noteikšana un mērķu sasniegšanas plānošana 

• Bīstamību vadība

• Ārkārtas situāciju un incidentu un izskatīšana

• Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas snieguma novērtēšana un uzlabošana

• Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas dokumentēta informācija

• Pārejas periods

• Jautājumi


Norises laiks:  2018.gada 4.septembris, plkst. 09:30 – 12:30

Vieta:              DNV GL Latvia, Duntes iela 23a.

Lektors:          DNV GL pārtikas nekaitīguma eksperte Guna Miskarova (auditore, konsultante un Dubai Food Safety Group aktīva dalībniece)

Cena:              80.-Eiro + PVN par dalībnieku.


Lai saņemtu papildus informāciju par semināru un citiem mūsu pakalpojumiem, laipni lūdzam sazināties ar DNV GL Latvia biroja vadītāju Daci Zamozdiku pa biroja tālruni +371 67 356 271, vai sūtot e-pastu: dace.zamozdika@dnvgl.com

Contact us:

Dace Zamozdika
Dace Zamozdika

Office Manager

Send email

Where:

Rīga

Delegates Fee:

80 Eur + PVN

DNV GL Latvia piedāvā piedalīties seminārā

Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēma. Izmaiņas ISO 22000 standartā – 2018.gada versija


Mērķis:   Iegūt informāciju par būtiskajām izmaiņām pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas standarta ISO 22000:2018 prasībās.


PROGRAMMA


09:30 – 11:00   Galvenās izmaiņas ISO 22000 standartā

• ISO vadības sistēmu standartu jaunā vienotā struktūra

• Procesa pieeja un PDCA (plan-do-check-act) cikls

• ISO 22000:2018 galvenie termini un definīcijas 

• Organizācijas darbības konteksta noteikšana

• Līderība un Vadošā personāla loma pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas izstrādāšanā un uzturēšanā

• Risku un iespēju novērtēšana un vadība

• Ieinteresētās puses

11:00 – 11:10   Kafijas pauze.

11:10 – 12:30   

• Darbības plānošana un vadība

• Mērķu noteikšana un mērķu sasniegšanas plānošana 

• Bīstamību vadība

• Ārkārtas situāciju un incidentu un izskatīšana

• Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas snieguma novērtēšana un uzlabošana

• Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas dokumentēta informācija

• Pārejas periods

• Jautājumi


Norises laiks:  2018.gada 4.septembris, plkst. 09:30 – 12:30

Vieta:              DNV GL Latvia, Duntes iela 23a.

Lektors:          DNV GL pārtikas nekaitīguma eksperte Guna Miskarova (auditore, konsultante un Dubai Food Safety Group aktīva dalībniece)

Cena:              80.-Eiro + PVN par dalībnieku.


Lai saņemtu papildus informāciju par semināru un citiem mūsu pakalpojumiem, laipni lūdzam sazināties ar DNV GL Latvia biroja vadītāju Daci Zamozdiku pa biroja tālruni +371 67 356 271, vai sūtot e-pastu: dace.zamozdika@dnvgl.com