Food and beverage

Seminārs „Pārtikas nekatīguma nodrošināšanas sistēmas ISO 22000:2018 standarta interpretācija”

2021. gada 18. februāri DNV GL Latvia SIA semināru telpās vai attālināti (atkarībā no situācijas valstī) tiek piedāvāts seminārs „Pārtikas nekatīguma nodrošināšanas sistēmas ISO 22000:2018 standarta interpretācija”

DNV GL Latvia piedāvā piedalīties seminārā

Pārtikas nekatīguma nodrošināšanas sistēmas ISO 22000:2018 standarta interpretācija


Mērķis:   Iegūt informāciju par pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas standarta ISO 22000:2018 prasībām un galvenajām izmaiņām.


PROGRAMMA


09:30 – 10:30  

• Galvenās izmaiņas ISO 22000 standartā

• ISO vadības sistēmu standartu jaunā vienotā struktūra

• Procesa pieeja un PDCA (plan-do-check-act) cikls

• ISO 22000:2018 galvenie termini un definīcijas 

• Organizācijas darbības konteksta noteikšana

10:30 – 10:45   Kafijas pauze

10:45 – 12:15   

• Līderība un Vadošā personāla loma pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas izstrādāšanā un uzturēšanā

• Risku un iespēju novērtēšana un vadība

• Ieinteresētās puses

12:15 – 13:00   Pusdienu pārtraukums

13:00 - 14:15

• Darbības plānošana un vadība

• Mērķu noteikšana un mērķu sasniegšanas plānošana 

• Bīstamību vadība

• Ārkārtas situāciju un incidentu un izskatīšana

14:15 – 14:30   Kafijas pauze

14:30 - 16:00

• Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas snieguma novērtēšana un uzlabošana

• Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas dokumentēta informācija

• Pārejas periods

• Jautājumi


Norises laiks:  2021.gada 18.februārī, plkst. 09:00 – 16:00

Vieta:              Klātienē vai attālināti (atkarībā no situācijas valstī)

Lektors:          DNV GL pārtikas nekaitīguma eksperte Guna Miskarova (auditore, konsultante un Dubai Food Safety Group aktīva dalībniece)

Cena:              140.-Eiro + PVN par dalībnieku.


Lai saņemtu papildus informāciju par semināru un citiem mūsu pakalpojumiem, laipni lūdzam sazināties ar DNV GL Latvia biroja vadītāju Daci Zamozdiku pa biroja tālruni +371 67 356 271 vai sūtot e-pastu: dace.zamozdika@dnvgl.com

Contact us:

Dace Zamozdika
Dace Zamozdika

Office Manager

Send email

Where:

Rīga

Delegates Fee:

140 Eur + PVN

DNV GL Latvia piedāvā piedalīties seminārā

Pārtikas nekatīguma nodrošināšanas sistēmas ISO 22000:2018 standarta interpretācija


Mērķis:   Iegūt informāciju par pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas standarta ISO 22000:2018 prasībām un galvenajām izmaiņām.


PROGRAMMA


09:30 – 10:30  

• Galvenās izmaiņas ISO 22000 standartā

• ISO vadības sistēmu standartu jaunā vienotā struktūra

• Procesa pieeja un PDCA (plan-do-check-act) cikls

• ISO 22000:2018 galvenie termini un definīcijas 

• Organizācijas darbības konteksta noteikšana

10:30 – 10:45   Kafijas pauze

10:45 – 12:15   

• Līderība un Vadošā personāla loma pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas izstrādāšanā un uzturēšanā

• Risku un iespēju novērtēšana un vadība

• Ieinteresētās puses

12:15 – 13:00   Pusdienu pārtraukums

13:00 - 14:15

• Darbības plānošana un vadība

• Mērķu noteikšana un mērķu sasniegšanas plānošana 

• Bīstamību vadība

• Ārkārtas situāciju un incidentu un izskatīšana

14:15 – 14:30   Kafijas pauze

14:30 - 16:00

• Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas snieguma novērtēšana un uzlabošana

• Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas dokumentēta informācija

• Pārejas periods

• Jautājumi


Norises laiks:  2021.gada 18.februārī, plkst. 09:00 – 16:00

Vieta:              Klātienē vai attālināti (atkarībā no situācijas valstī)

Lektors:          DNV GL pārtikas nekaitīguma eksperte Guna Miskarova (auditore, konsultante un Dubai Food Safety Group aktīva dalībniece)

Cena:              140.-Eiro + PVN par dalībnieku.


Lai saņemtu papildus informāciju par semināru un citiem mūsu pakalpojumiem, laipni lūdzam sazināties ar DNV GL Latvia biroja vadītāju Daci Zamozdiku pa biroja tālruni +371 67 356 271 vai sūtot e-pastu: dace.zamozdika@dnvgl.com