DNVGL.com

Seminārs „Vides pārvaldības sistēmas - ISO 14001:2015 standarta prasības”

2019. gada 2.jūlijā DNV GL Latvia SIA semināru telpās tiek piedāvāts seminārs "Vides pārvaldības sistēmas - ISO 14001:2015 standarta prasības"

DNV GL Latvia piedāvā piedalīties seminārā


"Vides pārvaldības sistēmas - 

 ISO 14001:2015 standarta prasības"Mērķis:   Izprast jauno ISO vadības sistēmu standartu vienoto struktūru (HLS – High Level Structure) un iegūt informāciju par būtiskajām izmaiņām vides pārvaldības sistēmas standarta ISO 14001 prasībās.PROGRAMMA
09:30 – 11:00   ISO vadības sistēmu standartu jaunā vienotā struktūra.

ISO 14001:2015 galvenie termini un definīcijas. 

Vides aspektu novērtēšana un vadība.

Organizācijas darbības konteksta noteikšana.

Ieinteresētās puses. 

Vadošā personāla loma vides pārvaldības sistēmas izstrādāšanā un uzturēšanā.


11:00 – 11:10   Kafijas pauze.


11:10 – 12:30   Risku un iespēju novērtēšana un vadība.

Vides mērķu noteikšana un mērķu sasniegšanas plānošana. 

Vides pārvaldības sistēmas dokumentācija. 

Vadības pārskats, iekšējais audits.

Vides snieguma novērtēšana. 

Izmaiņu vadība un pilnveidošanās.

  Prasības uzņēmumu pārejai uz jaunajiem vadības sistēmu standartiem – noteiktie termiņi.

Pārejas periods.

Jautājumi.Norises laiks:  2019.gada 2.jūlijs, plkst. 09:30 – 12:30

Vieta:  DNV GL Latvia, Duntes iela 23a.

Lektors: DNV GL vadošais auditors Agris Aizpurietis.

Cena:  70.-Eiro + PVN par dalībnieku.


Lai saņemtu papildus informāciju par semināru un citiem mūsu pakalpojumiem, laipni lūdzam sazināties ar DNV GL Latvia biroja vadītāju Daci Zamozdiku pa biroja tālruni +371 67 356 271, vai sūtot e-pastu: dace.zamozdika@dnvgl.com

Contact us:

Dace Zamozdika
Dace Zamozdika

Office Manager

Send email

Where:

Rīga

Delegates Fee:

70 Eur + PVN

DNV GL Latvia piedāvā piedalīties seminārā


"Vides pārvaldības sistēmas - 

 ISO 14001:2015 standarta prasības"Mērķis:   Izprast jauno ISO vadības sistēmu standartu vienoto struktūru (HLS – High Level Structure) un iegūt informāciju par būtiskajām izmaiņām vides pārvaldības sistēmas standarta ISO 14001 prasībās.PROGRAMMA
09:30 – 11:00   ISO vadības sistēmu standartu jaunā vienotā struktūra.

ISO 14001:2015 galvenie termini un definīcijas. 

Vides aspektu novērtēšana un vadība.

Organizācijas darbības konteksta noteikšana.

Ieinteresētās puses. 

Vadošā personāla loma vides pārvaldības sistēmas izstrādāšanā un uzturēšanā.


11:00 – 11:10   Kafijas pauze.


11:10 – 12:30   Risku un iespēju novērtēšana un vadība.

Vides mērķu noteikšana un mērķu sasniegšanas plānošana. 

Vides pārvaldības sistēmas dokumentācija. 

Vadības pārskats, iekšējais audits.

Vides snieguma novērtēšana. 

Izmaiņu vadība un pilnveidošanās.

  Prasības uzņēmumu pārejai uz jaunajiem vadības sistēmu standartiem – noteiktie termiņi.

Pārejas periods.

Jautājumi.Norises laiks:  2019.gada 2.jūlijs, plkst. 09:30 – 12:30

Vieta:  DNV GL Latvia, Duntes iela 23a.

Lektors: DNV GL vadošais auditors Agris Aizpurietis.

Cena:  70.-Eiro + PVN par dalībnieku.


Lai saņemtu papildus informāciju par semināru un citiem mūsu pakalpojumiem, laipni lūdzam sazināties ar DNV GL Latvia biroja vadītāju Daci Zamozdiku pa biroja tālruni +371 67 356 271, vai sūtot e-pastu: dace.zamozdika@dnvgl.com